Raha ratkaisee ihmisen työtehokkuuden?

Kategoria(t): Business-kulttuuri Avainsanat:
Sir Ken Robinson
Image by eschipul via Flickr

Olen yksityisyrittäjäperheen lapsena tehnyt töitä vanhempieni yrityksessä hyvin pienestä pitäen. Oletkin siis saattanut 80-luvulla törmätä 10-vuotiaaseen hymyilevään pieneen pehmytjäätelön myyjään. Tämä on varmasti vaikuttanut siihen, että olen miettinyt 25-vuoden mittaisen työurani aikana, että mikä motivoi minua tekemään töitäni? Miten raha vaikuttaa minuun työntekijänä? Ratkaiseeko raha työntekijän tehokkuuden?

Työtehtävien ja ilmapiirin merkitys

Suomalaisessa bisnes-kulttuurissa yksityissektorilla ei olla työilmoituksissa totuttu ilmoittamaan sitä palkkaa, mitä työntekijälle olisi tarkoitus työtehtävästä maksaa. Tämä on edelleen tilanne Suomessa, vaikka ulkomailla ilmoituksissa on lähes poikkeuksetta kerrottu myös palkkauksen taso. Työntekijän kannalta palkkauksen tason kertomatta jättäminen on hieman erikoista. Osaako työnhakija kertoa, että minkä arvoinen työnantajan tarjoama työpaikka on?

Vastaus kun mielestäni riippuu todella paljon siitä, että millainen tehtävän kuva oikeasti tulee olemaan. Ja tehtävän kuvaa ei aivan varmaksi tiedä ennen kuin on tehnyt sitä tarjottua työtä oikeasti. Tähän hyvin usein lyhyehkön haastattelun päätteeksi esitettyyn kysymykseen palkasta yritän itse vastata kääntäen keskustelun kiinalaisen viisauden mukaiseen suuntaan:

”Ei ole kysymys myyjän asettamasta hinnasta. On kysymys siitä, että minkäarvoinen se on ostajalle. Ostaja maksaa sen arvon mukaisesti.”

Kaikkea rahallista korvausta tärkeämpää itselleni on itse työtehtävät ja työntekopaikan ilmapiiri. Työtehtäviin liittyvien tunteiden ja työilmapiirin vaikutuksia omaan työtehokkuuteen on omasta mielestäni vaikea selittää toiselle muutamalla lauseella. Onneksi vastaani tuli omia ajatuksiani hyvin peilaava videolyhennelmä eräästä Sir Ken Robinsonin puheesta.

Ihmisenä en ole tehdaslinja, joka tekee kuten prosessikaavioon laitettu tai kommunikoi kuten organisaatiokaavioon piirretty vaan tunteillani on iso merkitys työni tekemisessä.

 

Ihminen tekee tehokkaimmin sitä mitä rakastaa tehdä.

Allekirjoitan tämän. Täydestä sydämestäni.

 

Maailma on aina vain kiihtyvimmillä sykleillä aina vain isommissa murroksissa, ja nämä syklit ovat enää kuukausia eikä enää vuosia, puhumattakaan että syklit laskettaisiin ihmissukupolvissa. On täysin työnantajan intressissä muuttua maailman mukana samalla vauhdilla. Olisiko todellakin aika luopua työntekijöiden palkitsemisessa bonuksilla? Ehkä antaa tuo 24 tuntia tehdä työpaikalla minkä tahansa projektin parissa mitä haluaa? Ja antaa vieläpä työskennellä kenen kanssa tahansa haluaa? Tehdä työtä tunteella?

Mielestäni pitäisi. Sillä innovaatioita ei synny käskemällä innovaatiopalaveriin. Ne syntyvät aivan jotenkin muuten. Muutaman kerran kokeilun hinta ei voi olla kovin suuri. Mutta vaikutukset voivat olla positiivisella tavalla tramaattisia!

Lisää aiheesta ja aiheen sivusta

Jos sinulla on aikaa, niin suosittelen kuuntelemaan allaoleva Sir Ken Robinsonin  puheen. Siinä sivutaan ylläolevaa videolyhennelmää koulutuksen näkökulmasta. Puheessa sivutaan myös vankiloita, miten huonosta paikasta voisi tulla hyvää – pitäisikö paikkaa ensin parantaa, digital immigrants – digital natives -käsitteitä, 50% 6 miljardista maapallon ihmisestä asuu kaupungeissa – lähestyttäessä 9 miljardia muutamassa vuosikymmenessä 60% asuu kaupungeissa, megalokaupunkeja, intellectual apartheid -käsitettä.

Mielenkiintoisia aiheita, joita jokaisen olisi syytä tiedostaa. Varsinkin jos olet yrittäjä, on aika alkaa nähdä mihin maailma on oikeasti menossa. Se on menossa eteenpäin.

Oletko samaa mieltä Sir Ken Robinsonin kanssa vai onko maailma aivan samanlainen paikka kuin omassa nuoruudessasi? Ovatko lapsesi täysin samassa asemassa kuin itse olit lapsena?